Integritetspolicy

 1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Firma Christina van Dassen (”Chocobean”), org nummer 681013-1943, hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Informationen vänder sig till dig som;

 1. Skickar en förfrågan eller bokar en grupp-provning direkt hos Chocobean
 2. Köper en chokladprenumeration eller presentkort
 3. Bokar en plats på en så kallad öppen provning via bokningssystemet TimeCenter

 

 

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, telefonnummer.

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
 1. I samband med en förfrågan och bokning av en choklad- eller choklad- och lakritsprovning sparas det mail du har skickat och uppgifterna däri fram till dess att bokning, genomförande av provning och fakturering är genomförd.
 2. I samband med beställning av chokladprenumeration eller presentkort sparas det mail du har skickat och uppgifterna däri för att kunna administrera prenumerationen så länge den pågår, leverera presentkort samt genomföra fakturering.
 3. Vid bokning av platser på en så kallad öppen provning använder Chocobean TimeCenter bokningsfunktion. I samband med denna bokning kan du läsa den integritetspolicy som gäller för de uppgifter du registrerar i samband med bokningen.

 

 1. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

 

 1. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Chocobean lämnar aldrig ut dina uppgifter till en tredje part.

 

 

 

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 

 1. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

Chocobean ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Chocobean kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER

Firma Christina van Dassen, 681013-1943 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta mig på christina@chocobean.se